Praktische info ivm speelmomenten

Wat moet ik weten i.v.m. de speelmomenten?

Badminton spelen doe je uiteraard in sportkledij. Denk er ook aan dat je in de sporthal de terreinen niet mag betreden in sportschoenen met gekleurde zolen. De controle op de zaal is de verantwoordelijkheid van de zaalwachter (Dhr. Danny Thuysbaert). Hij houdt steeds een oogje in het zeil. Tevens kijkt hij toe op het respecteren van het tijdig beschikbaar zijn/stellen van de sporthal en de kleedkamers.

Alle terreinen worden met 4 spelers bezet (dubbelspel). Indien er weinig opkomst is en er terreinen vrij zijn, kan uitzonderlijk een partijtje enkelspel gespeeld worden. Na een lichte opwarming (het inslaan) wordt maximaal 1 set gespeeld, waarna men het terrein verlaat, zich naar de banken begeeft en eventuele wachtenden de kans geeft om te spelen. Ook al zijn er geen wachtenden dan vragen we toch nog om dit systeem toe te passen, zo kan iedereen eens met of tegen iedereen spelen. Dit kan uiteraard alleen wanneer er regelmatig wordt gewisseld en iedereen zich aan dat principe houdt.

Welke kleedkamer op welke speeldag beschikbaar is, vind je op het bord aan de linkerkant als je de gang van de kleedkamers binnenkomt. 

Bij aankomst kunnen de kleedkamers gesloten zijn. Dan kan je de sleutel afhalen in de cafetaria. Wanneer de kleedkamers worden gesloten tijdens het badmintonnen, wordt de sleutel in de zaal gelegd (op een bank). Na het douchen sluit de laatste persoon de kleedkamer en geeft de sleutel weer af in de cafetaria of spreekt af met de zaalwachter.

Wees er verder aandachtig op om tijdens de speelmomenten geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamers achter te laten.

Laat aub ook geen afval (kapotte shuttles, lege plastic flesjes, …) rondslingeren in de sporthal. Er zijn voldoende vuilnisemmers in de kleedkamers en in de gang. Bedankt om hier verder aan mee te helpen.

Dank voor je medewerking!