Gedragscode

Ben jij ook een HamintoFFer? Dan kunnen we rekenen op jou! Doe mee aan dit 10-puntenplan voor een toFFe clubsfeer!

1

Heb respect voor je mede- én tegenspelers…dank zij iedereen zijn we een club! Zeg ‘neen’ tegen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag: discriminatie, pesten, agressie, intimidatie, uitsluiting of seksueel misbruik (zie kader onderaan).

2

Speel fair en eerlijk: winnen is leuk maar niet de essentie…wel dat je je amuseert, beweegt, samen kan sporten!

3

Respecteer de lesgevers,…hij of zij zet zich vrijwillig in om je wat bij te leren!

4

Respecteer de bestuursleden: ze offeren heel wat vrije tijd op om je een leuke tijd te bezorgen, zowel met sport- als nevenactiviteiten!

5

Speel en sport steeds in aangepaste sportkledij. Doe je zaalsportschoenen pas in de zaal aan. Dit vermijdt zandkorrels op de sportvloer.

6

Toon respect voor het materiaal: zowel palen en netjes, als shuttles en rackets verdienen een zorgzame omgang!

7

Help mee de terreintjes opstellen en opruimen…op de juiste plaats in de berging! Shuttles worden verzameld in de clubbox.

8

Laat geen rommel achter in de zaal! Gebruik de juiste vuilnisbakjes of neem je afval mee. Neem geen glazen of glazen flessen mee in de zaal.

9

Hou je aan het clubreglement…zo krijgt iedereen maximale speelkansen.

10

Sport veilig: loop niet door maar rond de terreintjes!

We rekenen op jou om er samen met ons een HamintoFFe club van te maken!!!

Download de gedragscode

Ben je getuige of slachtoffer van enige vorm van grensoverschrijdend gedrag in onze club, meld dit dan onze onafhankelijke vertrouwenspersoon van de club. Zij volgde de opleiding tot aanspreekpunt integriteit (API) voor sportclubs bij de Vlaamse Sportfederatie. Dit kan telefonisch, via mail of in een vertrouwelijk gesprek:

Stéphanie Clarysse, api.bchaminton@gmail.com – 0473 81 46 74

Je kan ook altijd terecht bij de vertrouwenspersoon van onze federatie Gezinssport Vlaanderen vzw, meer info via:  Aanspreekpunt Integriteit (API) – Gezinssport Vlaanderen