Jeugdwerking

Reeds vele jaren is er ook badminton op zaterdag van 11u tot 12u30. Binnen deze uurtjes trachten we de jeugdwerking op gang te brengen wat aardig lukt! Ook volwassenen zijn gelijktijdig welkom! Er worden steeds enkele veldjes voor vrij spel voorbehouden. Ideaal dus om met de familie te komen!

In 2010 lanceerde Gezinssport Vlaanderen het jeugdsportproject ‘van Basic tot Best’, ter bevordering van de kwaliteit in de club en de sportparticipatie van kinderen en jongeren. Met dit initiatief wil men aangesloten jeugdsportclubs die investeren in kwaliteit, (financieel) ondersteunen via het jeugdsportfonds ‘van Basic tot Best’. Wij zijn als club bijzonder trots om reed verschillende jaren het BEST label te mogen dragen voor onze jeugdwerking!

De zaterdagwerking loopt van september tot half mei. Voor de jeugd is er steeds begeleiding

Er wordt gewerkt in 3 leeftijds- en niveaugroepjes onder leiding van onze gekwalificeerde lesgevers Johan, Theo, Lutgard, Jonathan, Wout en Roland indien nodig bijgestaan door club- en/of bestuursleden zodat er steeds 3 begeleiders beschikbaar zijn. Er wordt les gegeven op een speelse wijze van 11-12u, daarna kunnen de jongeren een half uurtje vrij spelen. Af en toe zijn er ook jeugdtornooien waar de jongeren vrijblijvend kunnen aan deelnemen, maar dit is zeker geen hoofddoel! We organiseren ook jaarlijks een jeugdtornooi.

 

De jeugdwerking – praktisch?

Leeftijdsgroep: ca. 6-14 jaar

Coördinator en begeleiders: Roland Willox (contactgegevens zie bestuur), Johan Van Cauwenberghe, Lutgarde Cattrysse, Theo Baeke, Jonathan D’Hont en Wout Heyvaert.

Doelstellingen:

  • We willen jongeren op een aangename manier in contact brengen met de badmintonsport en hen op die manier een gezonde ontspanning bezorgen.
  • We willen jongeren de basistechnieken van de badmintonsport aanleren op een ongedwongen en aangepaste wijze.
  • We willen jongeren extra ontmoetingskansen bieden door de organisatie van clubactiviteiten, tornooien en nevenactiviteiten.
  • We willen jongeren inspraak geven in het clubbeleid door hen te vragen naar hun mening en hen op termijn te betrekken in het clubbestuur.

Verdere info, vragen of suggesties via Roland: bvb. tornooien, spelregels, gebruik racket, leuke ideeën, …