Aanspreekpunt Integriteit (API)

Ben je getuige of slachtoffer van enige vorm van grensoverschrijdend gedrag in onze club, meld dit dan bij onze onafhankelijke vertrouwenspersoon van de club. Zij volgde de opleiding tot aanspreekpunt integriteit (API) voor sportclubs bij de Vlaamse Sportfederatie. Dit kan telefonisch, via mail of in een vertrouwelijk gesprek:

Stéphanie Clarysse
Aanspreekpunt Integriteit (API)