Missie en beleidsplan 21-24’

De doelstelling van onze club is eenvoudig gesteld: badminton spelen voor het plezier en dit volgens ieders mogelijkheden. Iedereen is dus welkom: van jong tot oud! We zijn er voor het hele gezin met specifieke aandacht voor een kwaliteitsvolle jeugdwerking en een hoog fungehalte waarbij beweegplezier voorop staat.

In onze club waarborgen we maximale speelkansen voor ieder lid. Er wordt niet in competitie gespeeld en er gebeuren geen selecties. Vanuit dat oogpunt vragen wij om onze gedragscode 100 % te respecteren, want deze is erop gericht om het clubleven maximale ontplooiingskansen te geven.

Om deze visie meer kleur en sterkte te geven zijn we tot een gedragscode gekomen die dit allemaal duidelijk omvat. Bekijk de gedragscode hier. Je kan ze ook het clubboekje weervinden.

Het beleidsplan voor 21-24’ is hier te vinden