Lid worden

 

Door het jaarlijks lidgeld te betalen kan je actief lid worden van de club. Hierin is begrepen: het gebruik van de zaal, verzekering voor persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid door aansluiting bij de Gezinssportfederatie, gebruik van de shuttles en eventueel ook rackets (enkel voor nieuwelingen gedurende een paar weken).

Het lidgeld is jaarlijks te hernieuwen en bedraagt :

Lidgeld BC HAMINTON 2021 (1/1 - 31/12)
Lidgeld per persoon Lidgeld per gezin
Lid Gezinsbond +18j. Niet lid Gezinsbond + 18j. Lid Gezinsbond -19j. of 2e gezinslid Niet lid Gezinsbond -19j. of 2e gezinslid Jeugd -16j. enkel zaterdag + vakantieperiodes op woensdag Lid Gezinsbond Niet lid gezinsbond
€ 60 € 70 € 50 € 60 € 35 € 145 € 170

Door de covid-19 pandemie wordt het lidgeld voor wie al lid was in 2020 beperkt tot 15 euro per lid. Nieuwe aansluitingen vanaf september betalen slechts 50 % van de normale tarieven in de tabel.

Er wordt niet gewerkt met ‘gastspelers’ die per beurt betalen. Indien je lid bent van de Gezinsbond krijg je van ons een mooie korting. Gelieve in dat geval echter bij de overschrijving uw nummer van het lidmaatschap van de Gezinsbond te vermelden. 

Voor het lidgeld per gezin vragen we U om bij de overschrijving de namen van de gezinsleden die zullen komen spelen te willen vermelden, enkel die leden zullen wij laten verzekeren

Mogen wij U vragen het bedrag van het lidgeld te willen overschrijven voor 15 september 2021 op het rekeningnummer IBAN BE86 1430 9896 4050. Voor nieuwe leden: bezorg ons a.u.b. je e-mailadres dan kunnen we u te allen tijde op de hoogte houden van ons clubleven. Dit geldt trouwens ook voor bestaande leden waarvan we nog niet in het bezit zijn van een e-mailadres.

Verschillende ziekenfondsen betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug. Hiervoor zal je van ons een formulier ontvangen samen met je lidkaart. 

Wens je lid te worden of weet je niet goed wat te verwachten? Kom gerust een paar keer proberen zodat je de sfeer alvast kan opsnuiven. We hebben zeker materiaal beschikbaar om dan eens te gebruiken.

Hierboven gaven we al heel wat basisinformatie. Heb je nog vragen? Neem even een kijkje op onze website (www.haminton.be) voor oa. de laatste nieuwigheden, foto’s, overzicht van komende tornooien of contacteer gerust iemand van het bestuur. 

Startbrief 2021