Jeugdwerking

Sinds enkele jaren is er ook badminton op zaterdag van 11u tot 12u30. Binnen deze uurtjes trachten we de jeugdwerking op gang te brengen wat aardig lukt! 

In 2010 lanceerde Gezinssport Vlaanderen het jeugdsportproject 'van Basic tot Best', ter bevordering van de kwaliteit in de club en de sportparticipatie van kinderen en jongeren. Met dit initiatief wil men aangesloten jeugdsportclubs die investeren in kwaliteit, (financieel) ondersteunen via het jeugdsportfonds 'van Basic tot Best'. Wij zijn als club bijzonder trots om het BEST label te mogen dragen voor onze jeugdwerking!

BC Haminton Best

Wie als jongere (-14j) enkel zaterdag komt betaalt slechts 25,- euro (inclusief verzekering). Ook volwassenen zijn uiteraard welkom op zaterdag. Je kan dus ook in familieverband komen spelen. 

De zaterdagwerking loopt van half september tot eind april. Voor de jeugd is er steeds begeleiding

Er wordt gewerkt in 2 leeftijds- en niveaugroepjes onder leiding van  Joren en Roland, indien nodig bijgestaan door club- en/of bestuursleden zodat er steeds 2 begeleiders beschikbaar zijn. Er wordt les gegeven van 11-12u, daarna kunnen de kinderen een half uurtje vrij spelen. Hierbij vragen we met aandrang om in de zaal te blijven en omwille van de veiligheid niet in de materiaalberging met materialen of op turntoestellen te spelen!

Let op: jongeren (+14j) die ook blijvend op woensdag komen spelen dienen wel een jaarlidgeld te betalen (zie tarieven).

De jeugdwerking - praktisch?

Leeftijdsgroep: ca. 6-14 jaar

Coördinator en begeleiders: Roland Willox (contactgegevens zie bestuur) en Joren Robberecht.

Doelstellingen: 

- We willen jongeren op een aangename manier in contact brengen met de badmintonsport en hen op die manier een gezonde ontspanning bezorgen.

- We willen jongeren de basistechnieken van de badmintonsport aanleren op een ongedwongen en aangepaste wijze.

- We willen jongeren extra ontmoetingskansen bieden door de organisatie van clubactiviteiten, tornooien en nevenactiviteiten.

- We willen jongeren inspraak geven in het clubbeleid door hen te vragen naar hun mening en hen op termijn te betrekken in het clubbestuur.

Verdere info, vragen of suggesties via Roland of Joren: bvb. tornooien, spelregels, gebruik racket, leuke ideeën, …