Maatregelen n.a.v. Coronavirus - Géén badminton

Beste clubleden,

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen betreffende het coronavirus, waarover we reeds enkele bezorgde mails ontvingen, volgt onze club het advies van Gezinssport Vlaanderen en de Vlaamse Sportfederatie om alle groepsactiviteiten op te schorten tot nader bericht. Voor verdere informatie verwijzen we naar https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

Concreet betekent dit voor onze club dat er geen badminton zal zijn vanaf 13 maart. (dus zowel niet op woensdag, vrijdag als zaterdag)

 

Jeugdwerking op zaterdag

Wij wachten nog op verdere instructies, tot nader order zijn alle activiteiten opgeschort.

Woensdag-vrijdag

Wij wachten nog op verdere instructies, tot nader order zijn alle activiteiten opgeschort.

 

Mochten er intussen aangepaste adviezen van overheidswege komen, zullen we uiteraard de situatie met het bestuur opnieuw bekijken en jullie verder inlichten.

Rekenend op jullie begrip,

 

Namens het bestuur van BC Haminton 85,

 

Roland Willox,

Voorzitter & jeugdverantwoordelijke