Jeugdsportproject Gezinssport Vlaanderen Label BEST - 2019

In 2010 lanceerde Gezinssport Vlaanderen het jeugdsportproject 'van Basic tot Best', ter bevordering van de kwaliteit in de club en de sportparticipatie van kinderen en jongeren. Met dit initiatief wil men aangesloten jeugdsportclubs die investeren in kwaliteit, (financieel) ondersteunen via het jeugdsportfonds 'van Basic tot Best'. Wij zijn als club bijzonder trots om ook dit jaar (2019) het BEST label te mogen dragen voor onze jeugdwerking. Alweer bedankt aan allen die zich inzetten voor onze jeugd!

jeugdsportproject "van BASIC tot BEST" certificaat