Nieuwe rekeningnummer

Onlangs werd het rekeningnummer van de club gewijzigd. Wij verzoeken U dan ook het nieuwe nummer van BC Haminton 85 te willen noteren nl. BE86 1430 9896 4050. Gelieve dus in het vervolg eventuele betalingen zoals lidgelden en andere betalingen uitsluitend te willen doen op dit rekeningnummer (het oude nummer word binnenkort afgesloten).